01 Świadome przywództwo

więcej

02 Inspirowanie i motywowanie

więcej

03 ABC
Handlowca

więcej

04 Zarządzanie konfliktem

więcej

Zarządzanie konfliktem

Lecz my od samego początku mieliśmy poczucie równości. Pewnie, że zjadaliśmy się nawzajem i tak dalej. Słabsze gatunki aż za dobrze wiedziały, czego oczekiwać, gdy wejdą w drogę czemuś większemu od nich i głodnemu. Lecz my po prostu przyjęliśmy do widomości, że świat jest tak właśnie skonstruowany. Fakt, że jedno zwierzę było w stanie zabić inne, nie wynosił pierwszego zwierzęcia ponad drugie, a jedynie czynił je bardziej niebezpiecznym. Choć może to być dla was nie do pojęcia, to jednak panował między nami wzajemny szacunek. Zjedzenie innego zwierzęcia nie było powodem, by nim pogardzać, a bycie zjedzonym nie wywoływało w ofierze - czy też w rodzinie ofiary - uczucia nadmiernego podziwu u biesiadnika.

J. Barnes „Pasażer na gapę”

Po wzięciu udziału w szkoleniu „Zarządzanie konfliktem”, które prowadzi Tomasz Kolasiński, uczestnicy:

 • rozpoznają wpływ osobowości zaangażowanych osób na charakter i przebieg konfliktów,
 • nauczą się określania wpływu grupy na przebieg konfliktu,
 • zaczną racjonalniej bilansować koszty i zyski płynące z konfrontacji,
 • rozpoznają i nauczą się neutralizować bariery powstrzymujące ich przed podjęciem konstruktywnego działania,
 • dowiedzą się, jak korzystać w konflikcie z potencjału swojej wewnętrznej siły,
 • zaczną budować porozumienie z drugą stroną na poziomie wartości,
 • nauczą się rozwiązywać konflikty za pomocą mediacji w kierunku win – win,
 • poznają metody i techniki asertywnego stawiania granic i obrony przed presją,
 • zaczną świadomie zarządzać swoimi emocjami w sytuacji konfliktowej.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia.

1. Konflikt, czyli jak dotrzeć do sedna problemu?

 • czym są konflikty - przyczyny i ich możliwe konsekwencje
 • efekty konfliktów w miejscu pracy - ile na konflikcie zyskuje, a może traci zespół?
 • prowokacja – eskalacja – konfrontacja, czyli spokojnie, to tylko konflikt
 • konflikty końcem współpracy? A może początkiem nowej jakości porozumienia i przeformułowania przekonań zespołu?
 • czy to nam się opłaca? - koszty i zyski płynące z konfrontacji
 • rodzaje konfliktów: diagnoza, dynamika i prawdopodobne efekty
 • określenie prawdopodobnego wpływu konfrontacji na współpracowników, środowisko pracy i relacje
 • efekt jojo, czyli jak określić prawdopodobieństwo nawrotu konfliktu i umieć temu zapobiec

2. Wpływ grupy i osobowości uczestników na konflikt interpersonalny

 • kocha, lubi, szanuje, unika, zazdrości,... czyli zasady rządzące związkami w miejscu pracy
 • kto to wreszcie załatwi? - rola osób trzecich w przebiegu konfliktu
 • realizowanie zadań w konflikcie - jak oddzielić problem od człowieka i dalej z nim współpracować?
 • typy osobowości a konflikt i jego eskalacja

3. Ja tu rozdaję karty czy tylko się przyglądam? - rola menadżera w sytuacji konfliktu między członkami zespołu

 • jak uwzględniać aspekty interpersonalne
 • przepływ i sposób przekazywania informacji - hamulec emocji
 • lepiej działać racjonalnie, czy emocjonalnie? - wyznaczniki podejmowanych decyzji
 • style zarządzania i ich konsekwencje dla zarządzania konfliktami
 • władza formalna i płynąca z autorytetu - kiedy powinieneś skorzystać z pierwszej, a kiedy z drugiej?
 • rozpoznawanie barier blokujących Twoje konstruktywne działania

4. Niech moc będzie z Tobą - docieranie do wewnętrznej siły

 • wszystko czego potrzebujesz jest w Tobie - źródła wewnętrznej siły
 • jak mieć świadomość własnych myśli i uczuć tu i teraz?
 • zarządzanie swoimi emocjami i panowanie nad stresem - tego możesz się nauczyć!
 • straciłeś kontrolę nad konfliktem - wyjdź na galerię, czyli sposoby panowania nad własnymi emocjami
 • jak konstruktywnie komunikować potrzeby swoje, a jak sprostać oczekiwaniom zespołu - czy mogę to pogodzić?
 • dopasowanie stopnia wykorzystania wewnętrznej siły do natężenia i rodzaju konfliktu

5. Budowanie porozumienia i znajdowanie rozwiązań

 • poziomy neurologicznego funkcjonowania ludzi wg Roberta Diltsa i ich wpływ na nasze działania
 • co jest ważne dla mnie? co jest ważne dla Ciebie? czy te rzeczy wpisują się w misję naszego zespołu? - jak budować porozumienie na poziomie wartości
 • ja jestem OK i Ty jesteś OK, czyli strategie negocjowania porozumienia w kierunku wygrany - wygrany
 • oddzielanie człowieka i relacji z nim zbudowanej od problemu
 • przyjmowanie konstruktywnej i bezpodstawnej krytyki - jesteśmy różni i możemy mieć różne zdanie, a pracować wspólnie
 • tutaj jest granica mojej godności i będę jej bronił! Tutaj, czyli gdzie? - radzenie sobie z możliwymi aktami poniżania
 • jakie prawa przyznaję sobie i czy te same prawa przyznaję innym? - asertywność jako baza w rozwiązywaniu konfliktów
 • kreatywne i twórcze podchodzenie do znajdowania pomysłów na realizacje interesów stron oraz rozwiązanie konfliktu