01 Świadome przywództwo

więcej

02 Inspirowanie i motywowanie

więcej

03 ABC
Handlowca

więcej

04 Zarządzanie konfliktem

więcej

Świadome przywództwo

Warto zadać sobie fundamentalne pytanie - co robią liderzy? Każdy z nich przedstawiłby swoją własną listę zasad dotyczących przywództwa. My wymienilibyśmy ich osiem.

 1. Liderzy uparcie usprawniają pracę swojego zespołu, wykorzystując każde spotkanie jako okazję do oceny, szkolenia i budowania zaufania.
 2. Liderzy dbają o to, by ludzie nie tylko znali wizję firmy, ale żyli nią na co dzień.
 3. Liderzy oddziałują na wszystkich, emanując pozytywną energią i optymizmem.
 4. Liderzy zdobywają zaufanie dzięki otwartości, przejrzystości i uznaniu.
 5. Liderzy mają odwagę podejmować niepopularne decyzje i odwoływać się do intuicji.
 6. Liderzy sondują i dopytują z dociekliwością graniczącą ze sceptycyzmem, dbając o to, by na ich pytania odpowiadano czynami.
 7. Liderzy swoim własnym przykładem inspirują do podejmowania ryzyka i uczenia się.
 8. Liderzy świętują sukces.

Jeżeli chcesz:

 • poznać prawa efektywnego przywództwa,
 • zrozumieć jaką rolę w inspirowaniu ludzi do działania pełni lider,
 • poznać fazy wzrostu przywództwa i wiedzieć jak je realizować na gruncie zawodowym,
 • zrozumieć istotę 6 kluczowych praw przywództwa,
 • zyskać świadomość mechanizmów motywacyjnych, którymi może oddziaływać na podwładnych,
 • poszerzyć zakres wiedzy na temat teorii i procesów motywowania ludzi,
 • poznać wyniki 20 letnich badań Instytutu Gallupa dotyczących czynników zaangażowania pracowników,
 • zrozumieć od czego zależy siła motywacji,
 • poznać macierz Kena Blancharda i zrozumieć kiedy wspierać, a kiedy ukierunkowywać podwładnych,
 • zrozumieć jaką rolę na rozwój organizacji i ludzi ją tworzących ma zmiana,
 • odkryć wagę i przydatność informacji zwrotnej w procesie motywowania i oceny pracowników,

to zapraszamy Cię na dwudniowe szkolenie "Świadome przywództwo".