01 Świadome przywództwo

więcej

02 Inspirowanie i motywowanie

więcej

03 ABC
Handlowca

więcej

04 Zarządzanie konfliktem

więcej

Inspirowanie i motywowanie

W okresie kryzysu, gdy firmy przeżywają niełatwe chwile najczęściej szuka się oszczędności. Plusem takiej sytuacji jest fakt, że gdy ciężki okres minie mamy lepiej przygotowaną organizację na dalsze lata działalności (wyeliminowaliśmy zbędne koszty, często też poprawiliśmy działanie poszczególnych zespołów w firmie, a nawet zweryfikowaliśmy wartość wykonywanej pracy na poszczególnych stanowiskach). Minusem „zaciskania pasa” jest to, że pracownicy często postrzegają czynione oszczędności jako „uderzenie” w nich samych. Taki odbiór przez załogę inicjatyw służących zabezpieczeniu interesów firmy jest niebezpieczny i demotywujący (prędzej czy później przełoży się on na pracę ludzi i odczują go klienci firmy). Jak przekonać ludzi, że nasze działania mają służyć przetrwaniu firmy? - to bardzo trudne zadanie. Z naszego doświadczenia wynika, że kolejność działań jest następująca:

  1. Lider organizacji nastawia się na otwartą komunikację z załogą. Robi serię formalnych i nieformalnych spotkań, podczas których jasno oznajmia ludziom co będzie się działo w najbliższych miesiącach w firmie, dlaczego takie kroki zostaną podjęte i jak to będzie robione. Po czym odpowiada na pytania swoich podwładnych. Podstawą jest jawność informacji i wytłumaczenie ludziom „dlaczego” oraz „co zyskamy”. Ważne jest też, by lider wraz z kadrą zarządzającą był cierpliwy w udzielaniu informacji i otwarty na kontakty z ludźmi (sam je inicjował).
  2. Zanim zacznie się wcielać w życie zmiany, to warto mieć „propagatorów” - agentów tych zmian. Lider powinien zadbać o to, aby do konieczności wprowadzenia zmian byli przekonani wszyscy menedżerowie, gdyż to oni pracują co dnia ze swoimi ludźmi i postawa przełożonych będzie miała kluczowy wpływ na resztę zespołu.
  3. W trakcie wprowadzania zmian kadra zarządzająca sprawdza nastawienie ludzi, dopytuje ich o zdanie (zawsze można wycofać się z pewnych decyzji - ludzie to uszanują) i tłumaczy jaki będzie kolejny krok. Istotna na etapie wprowadzania zmian jest komunikacja wewnątrz firmy. W obu kierunkach: od szefa w dół i od pracownika w górę (tak, by informacje nie grzęzły na poszczególnych szczeblach, a dochodziły do samej góry lub dołu drabinki hierarchii).
  4. Na koniec, co pewien czas należy informować wszystkich pracowników jakie efekty przyniosły nasze działania (ile zaoszczędziliśmy, jak wzrósł obrót, ile etatów możemy utrzymać dzięki temu, że...itp). Warto skorzystać przy tym z jak największej ilości kanałów komunikacji: intranet, tablica ogłoszeń, gazetka firmowa, zebrania pracowników, itd.

Zastanawiasz się pewnie jak w trudnych czasach (obcinanie premii, mniejsze wydatki na pakiety socjalne dla pracowników, zmniejszanie liczby etatów, itp.) ma się motywacja do pracy ludzi? Jak zdopingować pracowników do lepszej i wydajniejszej pracy, gdy nie ma możliwości dać premii? Naszym zdaniem kwestia motywacji do pracy jest wewnątrz człowieka (w umyśle), a warunki zewnętrzne mogą ją tylko podsycić albo nie. Załóżmy, że ktoś nam zapłaci za przeprowadzenie szkolenia kwotę X, a inna firma zapłaci nam za takie samo szkolenie dwa razy więcej. Czy to oznacza, że przeprowadzimy szkolenie gorzej tam, gdzie zapłacono nam X, a lepiej w drugiej firmie? Nie, przeprowadzimy oba te szkolenia z jednakową energią i zaangażowaniem. Na obu szkoleniach podzielimy się całą swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami. Dlaczego? Bo tak działamy, bo lubimy to, co robimy i swoją pracą wystawiam sobie wizytówkę. Czas na to, żeby nie podjąć się przeprowadzenia szkolenia za kwotę X jest w chwili ustalania warunków (między nami i klientem). Wtedy możemy się wycofać, bo wyżej wyceniam swoje umiejętności i pracę. Jeśli godzimy się na kwotę X, to tyle warta jest nasza praca, zaangażowanie i umiejętności dla firmy, z którą podpisaliśmy umowę. Byliśmy przy tym - mogliśmy odmówić, ale się zgodziliśmy. Proste. Przekładając ten tok rozumowania na inny zawód: Lekarz - jeśli zarabia za mało w państwowym szpitalu, to może poszukać sobie innej posady w prywatnej placówce. Ale wiedział ile będzie otrzymywał wynagrodzenia za swoją pracę i zgodził się na to w chwili podpisania umowy o pracę. Nauczyciel - zarabia za mało w szkole, więc szuka możliwości dorobienia do pensji korepetycjami. Świetnie, bo robi to po pracy, a co za tym idzie mamy tu do czynienia z czystym układem. Sprzedawca - zarabia za mało (bo nie otrzymuje premii, ze względu na to, że obroty firmy są za małe), to zwiększa sprzedaż, by wyrobić normę. Ewentualnie szuka innej firmy, która zapłaci za jego pracę więcej. Wszyscy jesteśmy kowalami swojego losu, więc kujmy go tak, by było nam jak najlepiej. Nie czekajmy aż ktoś za nas podejmie decyzję, kierujmy swoim życiem tak, jak my chcemy. Bądźmy uczciwi wobec siebie i pracodawcy - jeśli zgodziliśmy się pracować za stawkę X, to pracujmy za nią na 100% swoich możliwości. Jeśli po roku, czy dwóch wyceniamy swoje umiejętności na więcej niż X idźmy po podwyżkę lub premię. Jeśli tej podwyżki nie dostaniemy, spytajmy co musimy zrobić, by ją dostać (gdy otrzymamy taką informację zróbmy to i pójdźmy znów po podwyżkę). Jeśli nie jesteśmy w stanie zrobić tego co się od nas wymaga, by dostać podwyżkę czy premię, to poszukajmy innego pracodawcy, który zapłaci nam więcej. Jednak w trakcie poszukiwań nowego pracodawcy wykonujmy rzetelnie i solidnie swoją pracę, bo ona świadczy o nas.

Motywacji jest największa, gdy na czymś nam zależy. Jeśli dla nas samych jest ważne to, co robimy oraz jakość naszej pracy, to będziemy zdopingowani do większego wysiłku i chęci zawsze nam starczy, by robić to jeszcze lepiej. Mówimy tutaj o systemie ludzkich wartości, który wpływa na postawę każdego z nas. Nasze wartości, jak twierdzi Geert Hofstede, kształtują się do 8 - 10 roku życia i ma na nie wpływ rodzina, szkoła oraz środowisko, w którym dorastaliśmy. Z drugiej strony nasz system wartości może ulec zmianie za sprawą dalszych naszych doświadczeń i przekonań, którymi się kierujemy w życiu. Te doświadczenia i przekonania kształtuje między innymi środowisko, w którym pracujemy - atmosfera w firmie, współpracownicy, szef, podwładni, dostępność środków i narzędzi do wykonywania pracy itd. Instytut Gallupa na podstawie 20 letnich badań zdefiniował 12 czynników, które mają wpływ na zaangażowanie pracowników, czyli zwiększają ich motywację - ale o tym porozmawiamy na szkoleniu „Inspirowanie i motywowanie”. Zapraszamy :-)