Metodyka szkoleń

Pracujemy metodami, które dają możliwość opanowania nowych umiejętności i wygenerowania nawyków w łatwy i skuteczny sposób, w atmosferze akceptacji i wzajemnego szacunku. Zajęcia odbywają się w formie warsztatu, w którym uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę w danej dziedzinie oraz umiejętności praktyczne potrzebne do zastosowania tej wiedzy w praktyce. Przekazywana wiedza jest systematycznie integrowana z praktyką zawodową uczestników.

Szkolenia w 85% składają się z:

  • ćwiczeń zespołowych i indywidualnych;
  • ćwiczeń wdrażających nowe umiejętności i wiedzę;
  • case study - szukania rozwiązań dla opisanych przykładów;
  • scenek tematycznych;
  • dyskusji moderowanych;
  • gier tematycznych ze scenariuszem opartym na środowisku pracy uczestników;
  • omówienia i wyciąganie wniosków z jednoczesnym przełożeniem na doświadczenie i praktyczne działanie.

Szkolenia w 15% składają się z:

  • wprowadzenia do zagadnień;
  • prezentacji prowadzącego - miniwykładu;
  • uzupełniania wiedzy materiałem pomocniczym.